Styrelsen

Ordförande: Jimmy Sundbom

Vice ordförande: 

Kassör: Ingrid Sundbom

Sekreterare: Åsa Haglund

Övriga ordinarie Ledamöter:  Cecilia Magnusson, Kristina Mabäcker och Tina Reuterberg

Suppleanter: Åsa Haglund, Martin Magnusson

Revisor:  Dick Bryngelsson

Kansli telefon 0738-128970