Styrelsen

Ordförande: Jimmy Sundbom

Vice ordförande: Ingrid Sundbom

Kassör: Inger Skarius

Sekreterare: Åsa Haglund

Övriga ordinarie Ledamöter: Linda Larsen, Cecilia Magnusson

Suppleanter: Hanne Jensen

Revisor: Sten Skarius 

Kansli telefon 0738-128970