Svenny Kopp ©: Anna von Brömssen

Svenny Kopp är specialist i barn och ungdomspsykiatri. Hon har sedan 90-talet arbetat som överläkare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), och på avdelningen för barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Idag knuten till Göteborgs Universitet och Gillbergcentrum.

Kommer att prata om flickor med autism, vad vi vet nu och om den forskning jag gjort om flickor med autism. Det kommer att handla om hur vanligt autism är hos flickor, symptom , andra tillstånd och hur det går i framtiden.

Vi är en lokalförening inom Riksförbundet Attention med säte i Dals-Ed

Våra medlemmar är barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser/bedömningar, deras familjer och anhöriga samt yrkesverksamma som är intresserade av neuropsykiatri t ex skolor och vårdinstanser.

Inom ramen för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms problem inom områden som motorik, perception, uppmärksamhet, koncentration, tics, tvång, automatisering, aktivitetskontroll, arbetsminne, språk, inlärning och specifika läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Vanliga diagnoser är ADHD, Damp, Aspergers syndrom, Tourette syndrom, OCD (tvång), läs- och skrivsvårigheter.