Vi är en lokalförening inom Riksförbundet Attention med säte i Dals-Ed

Våra medlemmar är barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser/bedömningar, deras familjer och anhöriga samt yrkesverksamma som är intresserade av neuropsykiatri t ex skolor och vårdinstanser.

Inom ramen för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms problem inom områden som motorik, perception, uppmärksamhet, koncentration, tics, tvång, automatisering, aktivitetskontroll, arbetsminne, språk, inlärning och specifika läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Vanliga diagnoser är ADHD, Damp, Aspergers syndrom, Tourette syndrom, OCD (tvång), läs- och skrivsvårigheter.