Ordförande: Jimmy Sundbom

Kassör: Ingrid Sundbom

Sekreterare: Cecilia Magnusson

Övriga ordinarie Ledamöter: Kristina Mabäcker och Tina Reuterberg

Suppleanter: Åsa Haglund, Martin Magnusson

Revisor:  Dick Bryngelsson

Kansli telefon 0738-128970